Perutusan Pengarah

Perutusan Pengarah/

Tuan Haji Mohamed Kaberi b. Ghani (Pengarah IADA KETARA)

Assalamualaikum…

Seiring dengan zaman Teknologi Maklumat laman sesawang adalah salah satu cara untuk IADA KETARA menyalurkan maklumat kepada masyarakat dan petani khususnya. Melalui laman sesawang ini juga masyarakat dan petani boleh berhubung terus dengan IADA KETARA dan IADA KETARA dapat menyalurkan informasi terkini secara terus.

Dengan adanya laman sesawang ini, diharap masyarakat dan petani dapat mengikuti aktiviti semasa yang berlaku di IADA KETARA dan segala maklumat yang disalurkan di dalam laman sesawang ini diharap dapat digunakan untuk meningkatkan lagi ilmu berkenaan dengan sektor pertanian khasnya.

Selamat melayari laman sesawang IADA KETARA yang baru.

It is something you will use, so there is no https://writemypaper4me.org/ room for errors.
'