Bahagian Pertanian

Objektif :-
1. Mempertingkatkan penghasilan padi kepada 5.2 tan/ha dalam tempoh RMK-9 kearah SSL 90%.

Carta Organisasi Bahagian Pertanian :-

Bahagian Pertanian/

Maklumat Projek di Bahagian Pertanian

IADA KETARA telah ditubuhkan pada tahun 1991 dan merupakan salah satu daripada lapan Jelapang Padi di Malaysia. Selaras dengan Dasar Pertanian Negara ke-3, sasaran hasil bersih menjelang tahun 2010 adalah 5.2 mt/ha dengan intensiti tanaman 200 %. ( Cadangan Belanjawan Pembangunan, 2010/2011. IADA KETARA 22 mac 2009 ). Untuk mencapai matlamat tersebut, KETARA telah menyediaka… Baca lagi

 

We are the best research paper writers, and we can write an entirely new business plan for you or help you put https://midnightpapers.com/ down your ideas with the best business plan layout.
'